DOBITNICI NAGRADA 2007.

GODIŠNJU NAGRADU dobili su:

prof. MARKO DRAGIČEVIĆ - Trgovačka škola
prof. BILJANA BALENOVIĆ - Medicinska škola
prof. MARINA ŠRAMEK - Gimnazija


PRIZNANJE ZA DUGOGODIŠNJI RAD U ODGOJU I OBRAZOVANJU
prof. ĐURĐA WOZDECKY - Trgovačka škola
prof. DRAGOLJUB JOVIČIĆ - Obrtnička škola
prof. DUŠANKA KARLO - Ugostiteljska i prehrambena škola

Nagrađeni učenici:

Igor Pečenjev 4.a - Gimnazija
Jasmin Juranić 2.a -Tehnička škola
Goran Stjepanović 3.b - Obrtnička škola
Petra Kupsjak 4.a - Ugostiteljska i prehrambena škola
Marko Bregović 4.a - Trgovačka škola
Josip Tomić 3.d - Medicinska škola
Vlatka Večerin 4.a - Ekonomska i birotehnička škola
Ivana Pavić - Glazbena škola Vatroslava Lisinskog

Nagrađeni razredi:

4.c - Gimnazija - razrednica prof. Blanka Iličić
4.c - Tehnička škola - razrednica prof. Nasta Kos
2.e - Obrtnička škola - razrednica prof. Sanja Novotni
3.h - Ugostiteljska i prehrambena škola - razrednica prof. Vanja Posavac
4.a - Trgovačka škola - razrednica prof. Soka Štefanac
4.c - Medicinska škola - razrednica prof. Ružica Martić
4.c - Ekonomska i birotehnička škola - razrednica prof. Radmila Radić Parlov