Odluka o dodjeli Nagrade Fonda “Boža Tvrtković” za šk. god. 2022./2023.

Čestitamo svima!

Odluka o dodjeli Nagrade za 2022./2023, godinu


https://drive.google.com/file/d/1QKNm6s-QI9boorEPnGBn5s8USi5wrtMo/view?usp=drive_link

Nagrađeni su:
1. U kategoriji najbolji učenik/ca šk. godine 2022. /2023. jednoglasno su usvojeni prijedlozi škola te se nagrađuju:

1. Tea Baranašić, 3. d razred, Ekonomska i birotehnička škola Bjelovar
2. Luka Bandur, 3. c razred, Komercijalna i trgovačka škola Bjelovar
3. Marko Jurković, 2. razred, Glazbena škola Vatroslava Lisinskog Bjelovar
4. Korina Novak, 4. a razred, Turističko-ugostiteljska i prehrambena škola Bjelovar
5. Kristina Tomić, 3. d razred, Medicinska škola Bjelovar
6. Gabrijela Vladić, 4. d razred, Tehnička škola Bjelovar
7. Mihael Vosmek, 3. g razred, Obrtnička škola Bjelovar
8. Martin Vrbovčan, 4. d razred, Gimnazija Bjelovar

2. U kategoriji najbolji razredni odjel jednoglasno su usvojeni prijedlozi škola te se nagrađuju:
- 3. a. razred, Turističko-ugostiteljska i prehrambena škola Bjelovar, razrednica Rajka Marković
- 2. b razred, Ekonomska i birotehnička škola Bjelovar, razrednica Biljana Ilkoski
- 2. c. razred, Tehnička škola Bjelovar, razrednica Ivana Plh Bosanac
- 3. b razred, Komercijalna i trgovačka škola Bjelovar, razrednica Ivana Štiglić
- 3. g razred, Obrtnička škola Bjelovar, razrednica Sanja Novotni
- 4. d razred, Gimnazija Bjelovar, razrednica Mirjana Trogrlić Laslo
- 4. c razred. Medicinska škola Bjelovar, razrednica Jasna Tolnaj

3. U kategoriji Godišnja nagrada nastavnicima/nastavnicama/stručnim suradnicima/cama Fond nagrađuje troje nastavnika/ca:
1. Biljana Barišić Mudri, prof. sociologije i prof. kroat. i dipl. bibl., Gimnazija Bjelovar
2. Martina Čukman, prof., Tehnička škola Bjelovar
3. Ivana Štiglić, dipl. ing., Komercijalna i trgovačka škola Bjelovar

4. U kategoriji Nagrada Fonda „Boža Tvrtković“ za dugogodišnji pedagoški rad Fond nagrađuje dvije nastavnice:
1. Jasna Ivanišević, nastavnica kuharstva i slastičarstva, Turističko-ugostiteljska i prehrambena škola Bjelovar
2. Valerija Turk Presečki, dipl. pov., Medicinska škola Bjelovar

5. U kategoriji Godišnja nagrada učiteljima/učiteljicama/stručnim suradnicama/cima osnovnih škola Fond nagrađuje troje učitelja/ica:
1. Mirjana Ištef, prof., I. osnovna škola Bjelovar
2. Filip Marohnić, dipl. učitelj, IV. osnovna škola Bjelovar
3. Vladimir Štefun, prof. TZK-a, II. osnovna škola Bjelovar

U kategoriji Nagrada Fonda „Boža Tvrtković“ za dugogodišnji pedagoški rad učitelja/učiteljica/stručnih suradnika/ca osnovnih škola Fond nagrađuje dvije nastavnice:
1. Suzana Turković, mag. prim. educ., III. osnovna škola Bjelovar
2. Nevenka Hrga, učiteljica razredne nastave, I. osnovna škola Bjelovar

5. Nagrada „Vesna Grđan“ za rad u području ranog odgoja i obrazovanja dodjeljuje se odgojiteljicama:
1. Dijana Rajković, odgojiteljica, DV Ciciban
2. Julija Perinović, odgojiteljica, DV Ciciban

Čestitamo svima nagrađenima te nominiranima i želimo puno uspjeha u budućem radu.