UPRAVNI I NADZORNI ODBOR FONDA

Upravni odbor je izvršno tijelo udruge Fond "Boža Tvrtković". Članovi upravnog odbora su:

Članovi i članice Upravnog odbora Fonda „Boža Tvrtković“
šk. god. 2021./2022., 2022./2023.

1. Alica Bačeković Pavelić, Ekonomska i birotehnička škola Bjelovar
2. Branka Biketa Caktaš, DV Ciciban
3. Slavica Dvoraček, III. osnovna škola Bjelovar
4. Tanja Hajtić, DV Bjelovar
5. Vlatka Ileković, II. osnovna škola Bjelovar
6. Senka Ivanušec, DV Ciciban
7. Ružica Kuštić Melkić, Tehnička škola Bjelovar
8. Dario Malogorski, Tehnička škola Bjelovar, predsjednik Fonda
9. Jasmina Maltarić Rašetina, V. osnovna škola Bjelovar
10. Mirna Matašin, Obrtnička škola Bjelovar
11. Zdravko Pavec, Grad Bjelovar
12. Andreja Petrić, Turističko-ugostiteljska i prehrambena škola Bjelovar
13. Branko Raičković, IV. osnovna škola Bjelovar
14. Zorka Renić, Medicinska škola Bjelovar
15. Etelka Testijan Nemet, Komercijalna i trgovačka škola Bjelovar
16. Sanja Sabljak, I. osnovna škola Bjelovar
17. Sonja Štefanac, Glazbena škola Vatroslava Lisinskog Bjelovar
18. Melita Štimac, Gimnazija Bjelovar
Nadzorni odbor:
Nataša Vibiral, univ. cpec.oec., Komercijalna i trgovačka škola Bjelovar
Martina Čukman, prof., Tehnička škola Bjelovar
Maja Lazić, dipl.def., Dječji vrtić Bjelovar