UPRAVNI I NADZORNI ODBOR FONDA

Upravni odbor je izvršno tijelo udruge Fond "Boža Tvrtković". Članovi upravnog odbora su:

- Dario Malogorski, prof.,Tehnička škola Bjelovar i Komercijalna i trgovačka škola Bjelovar
- Zvjezdana Đopar, prof., Medicinska škola Bjelovar
- Mirna Marin, prof., Obrtnička škola Bjelovar
- Melita Štimac, prof., Gimnazija Bjelovar
- Alica Bačeković Pavelić, Ekonomska i birotehnička škola Bjelovar
- Etelka Testijan - Nemet, prof., Komercijalna i trgovačka škola Bjelovar
- Ružica Kuštić Melkić, prof., Tehnička škola Bjelovar
- Andrea Petrić, prof., Turističko-ugostiteljska i prehrambena škola Bjelovar
- Sonja Štefanac, prof., Glazbena škola Vatroslava Lisinskog Bjelovar
- Dijana Matuš, prof. Dječji vrtić Osmijeh
- mr. sc. Branka Biketa Caktaš, Dječji vrtić Ciciban
- Senka Ivanušec, dipl. odg., Dječji vrtić Ciciban
- Zdravko Pavec, dipl. oec. , Grad Bjelovar
- Lidija Novosel, prof., Grad Bjelovar

Nadzorni odbor:
Nataša Vibiral, univ. cpec.oec., Komercijalna i trgovačka škola Bjelovar
Martina Čukman, prof., Tehnička škola Bjelovar
Maja Lazić, dipl.def., Dječji vrtić Bjelovar