SPONZORI FONDA

Podršku djelovanju Fonda svojim donacijama pružaju slijedeće tvrtke, ustanove i pojedinci.
Hvala svima!

Dodjelu nagrada Fonda 2020. godine podržali su:

1. Grad Bjelovar
2. Bjelovarsko - bilogorska županija
3. Gradski muzej Bjelovar
4. Grupa Coner
5. Ceste d.o.o
6. Parpar
7. Amanita d.o.o
8. Zagrebinspekt
9. Zavod za znanstveno istraživački i umjetnički rad
10. Knjigica j.d.o.o
11. Cvjećarnica Marina
12. akademski slikar Milan Pavlović
13. Galerija Alan
14. Nataša Vibiral, univ.spec. oec.
15. Molnartravel d.o.o.