SPONZORI FONDA

Podršku djelovanju Fonda svojim donacijama pružaju slijedeće tvrtke i ustanove:
1. Wellness centar Coner
2. Poduzeće za ceste
3. Slastičarnica Zagorje
4. Velekem d.d. Zagreb, Podružnica Bjelovar
5. Specijalistička ordinacija dr. Željko Šebek
6. Državni arhiv u Bjelovaru
7. Drvodjelac d.o.o.
8. Cvjećarnica Marina
9. Cvjećarnica Nives
10. Cvjećarnica Grmić
11. Cvjećarnica Vlatka
12. Cvjetni atelje "M"
13. Galerija '90.
14. Colorsoft
15. Zagrebinspekt d.o.o.
16. Amanita d.o.o.
17. Erste bank d.d.
18. Komunalac d.o.o. Bjelovar
19. Croatia osiguranje, Filijala Bjelovar
20. Županijska uprava za ceste Bjelovarsko-bilogorske županije
21. Molnar travel d.o.o.
22. Čazmatrans nova d.o.o.
23. Ceste d.o.o.