PRIJAVA ZA NATJEČAJ

Prijavu za natječaj za dodjelu nagrada Fonda "Boža Tvrtković" možete skinuti ovdje:
Obrazac za prijavu 2012
Prijavu za natječaj za dodjelu nagrade "Vesna Grđan" možete skinuti ovdje:
Obrazac za prijavu
Prijavu možete predati u sjedištu Fonda ili poslati poštom:
Ekonomska i birotehnička škola Bjelovar
Poljana dr. F. Tuđmana 9
43 000 Bjelovar

Ili dostaviti u Dječji vrtić "Ciciban" ili poslati poštom:
Dječji vrtić "Ciciban"
Podravska ulica 13
43000 Bjelovar