Natječaj za dodjelu nagrada i priznanja Fonda Boža Tvrtković za šk. god. 2019./2020.


„Fond Boža Tvrtković“
Poljana dr. Franje Tuđmana 9, 43 000 Bjelovar
.(JavaScript must be enabled to view this email address)
http://www.fondbtvrtkovic.hr/
Bjelovar, 6. svibnja 2020.
Broj: 11/2020

N A T J E Č A J
ZA DODJELU NAGRADA I PRIZNANJA
FONDA BOŽA TVRTKOVIĆPrema Statuta Fonda “Boža Tvrtković” Upravni odbor Fonda objavljuje Natječaj za dodjelu nagrada za školsku godinu 2019./2020.

Odlukom Upravnog odbora za školsku godinu 2019./2020. dodjeljuje se:

- Godišnja nagrada za najboljeg učenika/učenicu svake srednje škole u Bjelovaru
- Godišnja nagrada za najbolji razredni odjel svake srednje škole u Bjelovaru
- Nagrada nastavniku/nastavnici ili stručnom suradniku/suradnici za dugogodišnji uspješni pedagoški rad i za izuzetne stručne i pedagoške rezultate (dva priznanja)

Natječaj je otvoren do 29. svibnja 2020. godine u 15.00 sati.

Prijedlozi za nagrade/priznanja predaju se putem e-maila Fonda (najviše kartica teksta) .(JavaScript must be enabled to view this email address)

Prijedloge za nagrade/priznanja daju učenici, nastavnici i stručni suradnici, ravnatelji, roditelji, razredni odjeli, Nastavnička vijeća, pojedinci i članovi Fonda.

O prijedlogu za nagradu odnosno priznanje učenicima, nastavnicima i razrednom odjelu odlučuje Nastavničko vijeće na nivou svake škole.
O nagradi/priznanju za dugogodišnji pedagoški rad odlučuje Upravni odbor Fonda.

KRITERIJI za dodjelu nagrada sastavni su dio natječaja.

Predsjednik Fonda „Boža Tvrtković“:

Dario Malogorski, prof.