KRITERIJI ZA DODJELU NAGRADA ZA RANI ODGOJ I OBRAZOVANJE

Kriteriji za dodjelu nagrade za rani odgoj i obrazovanje su sljedeći:

1. uspješnost u neposrednom odgojno-obrazovnom radu s djecom (projekti, akcijska istraživanja…)
2. promicanje dječjih prava i brige za održivi razvoj
3. konstruktivna i kvalitetna suradnja s roditeljima (organiziranje aktivnosti za roditelje)
4. uspješna i kvalitetna suradnja sa stručnim timom, kolegama
5. inicijativnost, kreativnost i inovativnost u odgojno-obrazovnom radu
6. aktivan doprinos lokalnoj zajednici u cilju poboljšanja uvjeta života djece u toj zajednici
7. redovito stručno usavršavanje
8. rezultati odgojno-obrazovnog rada (nagrade, priznanja…)
9. aktivnosti vezane za promociju struke (članstva u udrugama, pisanje stručnih članaka, apliciranje na različite natječaje,…)
Na natječaj mogu aplicirati:
- odgajatelji
- stručni suradnici
- ravnatelji
Napomena:
Dostaviti u obliku portfolija.
Prijavi dostaviti kraći životopis.

Obrazac za prijavu /prijava za natječaj.