KRITERIJI ZA DODJELU NAGRADA ZA RANI ODGOJ I OBRAZOVANJE

Kriteriji za dodjelu nagrade za rani odgoj i obrazovanje su sljedeći:

Fond „Boža Tvrtković“ - Nagrada za rani odgoj i obrazovanje „Vesna Grđan“
Poljana dr. Franje Tuđmana 9, 43 000 Bjelovar
.(JavaScript must be enabled to view this email address)http://www.fondbtvrtkovic.hr/

KRITERIJI ZA DODJELU NAGRADA ZA RANI ODGOJ I OBRAZOVANJE
Nagrada se dodjeljuje za rad u školskoj godini u kojoj se dodjeljuje nagrada.
Za sve navedeno potrebno je podnijeti dokaze u (izjave, potvrde i sl.) Najviše se mogu se dodijeliti 3 nagrade

Kriteriji za dodjelu nagrade za rani odgoj i obrazovanje su sljedeći:
1. uspješnost u neposrednom odgojno-obrazovnom radu s (projekti, akcijska istraživanja…)
2. promicanje dječjih prava i brige za održivi razvoj
3. konstruktivna i kvalitetna suradnja s roditeljima (organiziranje aktivnosti za roditelje)
4. uspješna i kvalitetna suradnja sa stručnim timom, kolegama
5. inicijativnost, kreativnost i inovativnost u odgojno-obrazovnom radu
6. aktivan doprinos lokalnoj zajednici u cilju poboljšanja uvjeta života djece u toj zajednici
7. redovito stručno usavršavanje
8. rezultati odgojno-obrazovnog rada (nagrade, priznanja…)
9. aktivnosti vezane za promociju struke (članstva u udrugama, pisanje stručnih članaka, sudjelovanje na različitim natječajima…)
Na natječaju, na prijedlog Odgojiteljskog vijeća, mogu sudjelovati
- odgojitelji
- stručni suradnici
- ravnatelji koji su ujedno i odgojitelji

Napomena:
Potrebno je dostaviti:
- Ispunjen obrazac prijedloga (ispunjen elektronski) potpisan od strane predlagatelja
- Kraći životopis
- Dokaznice za ostvarenost kriterija

Dokumentacija se dostavlja na e-mail: .(JavaScript must be enabled to view this email address)

OBRAZAC PRIJAVE NA NATJEČAJ ZA NAGRADU ZA RANI ODGOJ I OBRAZOVANJA
https://bit.ly/2TuywFn


Predsjednik „Fonda Boža Tvrtković“:

Dario Malogorski, prof.

2020. godina
Izrazi koji se koriste za osobe u muškom rodu su neutralni i odnose se i na ženske i na muške osobe.

Obrazac za prijavu /prijava za natječaj.