KRITERIJI ZA DODJELU NAGRADA - UČENICI

Kriteriji za nagradu najboljim učenicima svake srednje škole

Fond „Boža Tvrtković“
Poljana dr. Franje Tuđmana 9, 43 000 Bjelovar
.(JavaScript must be enabled to view this email address)http://www.fondbtvrtkovic.hr/

KRITERIJI ZA DODJELU NAGRADE UČENIKU/UČENICI
Nagrada se dodjeljuje jednom UČENIKU/UČENICI u svakoj srednjoj školi u Bjelovaru

_________________________________________________________________________________
UČENIK/CA:
1. Uspjeh u realizaciji kurikuluma, odnosno nastavnog plana i programa – visoka srednja ocjena – kontinuitet u postignutim rezultatima.
2. Samostalnost, samoinicijativnosti i kreativnost u nastavi, angažiranje i aktivno sudjelovanje u realizaciji nastavnih sadržaja.
3. Odgovornost i redovno pohađanje nastave.
4. Aktivno sudjelovanje u izvannastavnim aktivnostima: sudjelovanje u sportskim natjecanjima, natjecanjima u znanju, struci, sudjelovanje u projektima
5. Inicijativa i sudjelovanje u aktivnostima estetskog uređenja škole i učionice, priredbama, humanitarnim akcijama i drugim školskim i izvanškolskim aktivnostima.
6. Odnos prema društvenoj sredini - poštovanje pozitivnih oblika ponašanja i moralnih normi, pomaganje drugima i suradnja u razredu.

Potrebno je dostaviti:
- Obrazloženje (najviše kartica teksta, 1800 znakova)
- Ime i prezime, kontakt (telefon i e-mail razrednika i učenika ili roditelja).

Dokumentacija se dostavlja na e-mail: .(JavaScript must be enabled to view this email address)

Predsjednik Fonda „Boža Tvrtković“:

Dario Malogorski, prof.


2020. godina