KRITERIJI ZA DODJELU NAGRADA - UČENICI

Kriteriji za dodjelu nagrada - učenici su:

1. Uspjeh u realizaciji nastavnog programa - prosječna ocjena u pravilu viiša od 4,5 - kontinuitet u postizanju visokih radnih rezultata i ocjena
2. Samostalnost, samoinicijativnost i kreativnost u nastavi - individualno angažiranje na realizaciji nastavnih sadržaja
3. Odgovornost i redovno pohađanje nastave
4. Aktivno sudjelovanje u izvannastavnim aktivnostima - sudjelovanje na natjecanjima: znanje, sport, tehnika, knjževnost, likovna umjetnost, struka, rad u društvenim organizacijama izvan škole
5. Aktivnost u razredu - inicijativa i organiziranje akcija razreda na estetskom uređenju škole i razreda, priredbama, humanitarnim akcijama, pomoć drugim učenicima, suradnja u razredu
6. Odnos prema društvenoj sredini - poštivanje pozitivnih oblika ponašanja i moralnih normi

Prijedlozi za dodjelu nagrada - UČENICI - trebaju sadržavati:
- dokumentaciju i opis postignutih rezultata u nastavi i izvannastavnim aktivnostima
- kratku biografiju učenika koji se predlaže za nagradu
- eventualno, mišljenje razrednika, razrednog odjela, Nastavničkog vijeća, ravnatelja, profesora o učeniku koji se predlaže za nagradu.