KRITERIJI ZA DODJELU NAGRADA - RAZREDI

Kriteriji za dodjelu nagrada za razrede su sljedeći:

1. Uspjeh u realizaciji nastavnog programa - visoka srednja ocjena razreda - kontinuitet u postignutim rezultatima
2. Inicijativnost i kreativnost u realizaciji nastavnih sadržaja i aktivno sudjelovanje u nastavnom procesu
3. Odgovornost i redovno pohađanje nastave
4. Aktivno sudjelovanje u izvannastavnim aktivnostima: sudjelovanje učenika u sportskim natjecanjima, natjecanjima u znanju i struci
5. Inicijativa i organizacija akcija razreda na estetskom uređenju škole i učionice, priredbama, humanitarnim akcijama
6. Odnos prema društvenoj sredini - poštovanje pozitivnih oblika ponašanja i moralnih normi.

Prijedlozi za dodjelu nagrada - RAZREDNI ODJELI - trebaju sadržavati:
- dokumentaciju o postignutim rezutatima (srednja ocjena razreda i izostanci)
- opis realiziranih aktivnosti u razrednom odjelu - prema kriterijima
- eventualno, mišljenje Nastavničkog vijeća, ravnatelja, pedagoga o razrednom odjelu koji se predlaže za nagradu