KRITERIJI ZA DODJELU NAGRADA - RAZREDI

Kriteriji za nagrade najboljim razrednim odjelima svake srednje škole u Bjelovaru

Fond „Boža Tvrtković“
Poljana dr. Franje Tuđmana 9, 43 000 Bjelovar
.(JavaScript must be enabled to view this email address)http://www.fondbtvrtkovic.hr/


KRITERIJI ZA DODJELU NAGRADE RAZREDNIM ODJELIMA
Nagrada se dodjeljuje jednom razrednom odjelu u svakoj srednjoj školi u Bjelovaru

_________________________________________________________________________________

1. Uspjeh u realizaciji kurikuluma, odnosno nastavnog plana i programa – visoka srednja ocjena razreda – kontinuitet u postignutim rezultatima.
2. Inicijativnost i kreativnost u realizaciji nastavnih sadržaja, aktivno sudjelovanje u nastavnom procesu.
3. Odgovornost i redovno pohađanje nastave.
4. Aktivno sudjelovanje u izvannastavnim aktivnostima: sudjelovanje učenika u sportskim natjecanjima, natjecanjima u znanju, struci, sudjelovanje u projektima
5. Inicijativa i organizacija akcija razreda na estetskom uređenju škole i učionice, priredbama, humanitarnim akcijama…
6. Odnos prema društvenoj sredini - poštovanje pozitivnih oblika ponašanja i moralnih normi.
Potrebno je dostaviti:
- Obrazloženje (najviše kartica teksta, 1800 znakova)
- Ime i prezime, kontakt (telefon i e-mail razrednika i predstavnika razrednog odjela).

Dokumentacija se dostavlja na e-mail: .(JavaScript must be enabled to view this email address)

Predsjednik Fonda „Boža Tvrtković“:

Dario Malogorski, prof.

2020. godina
Izrazi koji se koriste za osobe u muškom rodu su neutralni i odnose se i na ženske i na muške osobe.