Natječaj za dodjelu nagrada i priznanja Fonda Boža Tvrtković za šk. god. 2019./2020.


„Fond Boža Tvrtković“
Poljana dr. Franje Tuđmana 9, 43 000 Bjelovar
.(JavaScript must be enabled to view this email address)
http://www.fondbtvrtkovic.hr/
Bjelovar, 6. svibnja 2020.
Broj: 11/2020

N A T J E Č A J
ZA DODJELU NAGRADA I PRIZNANJA
FONDA BOŽA TVRTKOVIĆPrema Statuta Fonda “Boža Tvrtković” Upravni odbor Fonda objavljuje Natječaj za dodjelu nagrada za školsku godinu 2019./2020.

Odlukom Upravnog odbora za školsku godinu 2019./2020. dodjeljuje se:

- Godišnja nagrada za najboljeg učenika/učenicu svake srednje škole u Bjelovaru
- Godišnja nagrada za najbolji razredni odjel svake srednje škole u Bjelovaru
- Nagrada nastavniku/nastavnici ili stručnom suradniku/suradnici za dugogodišnji uspješni pedagoški rad i za izuzetne stručne i pedagoške rezultate (dva priznanja)

Natječaj je otvoren do 29. svibnja 2020. godine u 15.00 sati.

Prijedlozi za nagrade/priznanja predaju se putem e-maila Fonda (najviše kartica teksta) .(JavaScript must be enabled to view this email address)

Prijedloge za nagrade/priznanja daju učenici, nastavnici i stručni suradnici, ravnatelji, roditelji, razredni odjeli, Nastavnička vijeća, pojedinci i članovi Fonda.

O prijedlogu za nagradu odnosno priznanje učenicima, nastavnicima i razrednom odjelu odlučuje Nastavničko vijeće na nivou svake škole.
O nagradi/priznanju za dugogodišnji pedagoški rad odlučuje Upravni odbor Fonda.

KRITERIJI za dodjelu nagrada sastavni su dio natječaja.

Predsjednik Fonda „Boža Tvrtković“:

Dario Malogorski, prof.

KRITERIJI ZA DODJELU NAGRADA ZA RANI ODGOJ I OBRAZOVANJE

Kriteriji za dodjelu nagrade za rani odgoj i obrazovanje su sljedeći:

Fond „Boža Tvrtković“ - Nagrada za rani odgoj i obrazovanje „Vesna Grđan“
Poljana dr. Franje Tuđmana 9, 43 000 Bjelovar
.(JavaScript must be enabled to view this email address)http://www.fondbtvrtkovic.hr/

KRITERIJI ZA DODJELU NAGRADA ZA RANI ODGOJ I OBRAZOVANJE
Nagrada se dodjeljuje za rad u školskoj godini u kojoj se dodjeljuje nagrada.
Za sve navedeno potrebno je podnijeti dokaze u (izjave, potvrde i sl.) Najviše se mogu se dodijeliti 3 nagrade

Kriteriji za dodjelu nagrade za rani odgoj i obrazovanje su sljedeći:
1. uspješnost u neposrednom odgojno-obrazovnom radu s (projekti, akcijska istraživanja…)
2. promicanje dječjih prava i brige za održivi razvoj
3. konstruktivna i kvalitetna suradnja s roditeljima (organiziranje aktivnosti za roditelje)
4. uspješna i kvalitetna suradnja sa stručnim timom, kolegama
5. inicijativnost, kreativnost i inovativnost u odgojno-obrazovnom radu
6. aktivan doprinos lokalnoj zajednici u cilju poboljšanja uvjeta života djece u toj zajednici
7. redovito stručno usavršavanje
8. rezultati odgojno-obrazovnog rada (nagrade, priznanja…)
9. aktivnosti vezane za promociju struke (članstva u udrugama, pisanje stručnih članaka, sudjelovanje na različitim natječajima…)
Na natječaju, na prijedlog Odgojiteljskog vijeća, mogu sudjelovati
- odgojitelji
- stručni suradnici
- ravnatelji koji su ujedno i odgojitelji

Napomena:
Potrebno je dostaviti:
- Ispunjen obrazac prijedloga (ispunjen elektronski) potpisan od strane predlagatelja
- Kraći životopis
- Dokaznice za ostvarenost kriterija

Dokumentacija se dostavlja na e-mail: .(JavaScript must be enabled to view this email address)

OBRAZAC PRIJAVE NA NATJEČAJ ZA NAGRADU ZA RANI ODGOJ I OBRAZOVANJA
https://bit.ly/2TuywFn


Predsjednik „Fonda Boža Tvrtković“:

Dario Malogorski, prof.

2020. godina
Izrazi koji se koriste za osobe u muškom rodu su neutralni i odnose se i na ženske i na muške osobe.

Obrazac za prijavu /prijava za natječaj.

KRITERIJI ZA DODJELU GODIŠNJE NAGRADE -  NASTAVNICI/STRUČNI SURADNICI

Kriteriji za godišnju nagradu najuspješnijim nastavnicima/stručnim suradnicima

KRITERIJI ZA DODJELU GODIŠNJE NAGRADE NASTAVNICIMA/STRUČNIM SURADNICIMA
Nagrada se dodjeljuje za rad u školskoj godini u kojoj se dodjeljuje nagrada.
Za sve navedeno potrebno je podnijeti dokaze u (izjave, potvrde i sl.)
Najviše se mogu dodijeliti 3 nagrade.
Predložena osoba može biti ona koja nije primila nagradu Fona zadnjih 5 godina

_________________________________________________________________________________
1. Stručno i kvalitetno održavanje nastave - stvaralački pristup u realizaciji nastavnog programa, osmišljavanje različitih tehnika, metoda i strategija poučavanja, priprema učenika za natjecanja, smotre inovativnosti kreativnost.
2. Odgojni rad s učenicima - korektan odnos, suradnja, zajednička realizacija odgojno-obrazovnih sadržaja, poticanje aktivnog uključivanja učenika u proces učenja, kritičkog mišljenja, rješavanje problema i druge kompetencije.
3. Pripremanje učenika za natjecanja, smotre te ostvareni rezultati.
4. Inicijativa i rad na osuvremenjivanju odgojno-obrazovnog rada (npr. iniciranje osnivanja i uređivanje specijaliziranih učionica, kabineta, zbirki, estetsko uređenje školskih i izvanškolskih prostora, korištenje digitalnih sadržaja i sl.
5. Konstruktivna suradnja s kolegama i sustručnjacima – dobra suradnja u kolektivu, angažiranje u radu stručnih vijeća, strukovnih udruga, povjerenstvima na razini grada, države.
6. Angažiranje i rad na izvannastavnim aktivnostima – sudjelovanje u kulturnoj i javnoj djelatnosti škole, priprema učenika za natjecanja, smotre, rad na pripremi školskog lista ili ljetopisa, vođenje ili uređivanje mrežne stranice škole, vođenje učeničke zadruge, volonterskog kluba, vođenje i sudjelovanje u humanitarnim akcijama, preventivnim programima i aktivnosti i sl.).
7. Angažiranje i djelovanje u društvenoj sredini na pitanjima odgoja, obrazovanja i struke.
8. Stručni i znanstveni rad – sudjelovanje u znanstvenim projektima ili programima, objavljivanje stručnih i/ili znanstvenih članaka i publikacija, održavanje predavanja ili radionica na razini škole, županije i šire, recenzije udžbenika.
9. Suradnja s roditeljima na realizaciji zajedničkih odgojno- obrazovnih pitanja doma i škole.
_____________________________________________________________________

Potrebno je dostaviti:
- Ispunjen obrazac prijedloga (ispunjen elektronski) potpisan od strane predlagatelja
- Kraći životopis
- Dokaznice za ostvarenost kriterija
Dokumentacija se dostavlja na e-mail: .(JavaScript must be enabled to view this email address)


OBRAZAC PRIJAVE ZA GODIŠNJU NAGRADU NASTAVNICIMA/STRUČNIM SURADNICIMA
https://bit.ly/3cUPPar


Predsjednik „Fonda Boža Tvrtković“:
Dario Malogorski, prof.

2020. godina
Izrazi koji se koriste za osobe u muškom rodu su neutralni i odnose se i na ženske i na muške osobe.

KRITERIJI ZA DODJELU NAGRADA - UČENICI

Kriteriji za nagradu najboljim učenicima svake srednje škole

Fond „Boža Tvrtković“
Poljana dr. Franje Tuđmana 9, 43 000 Bjelovar
.(JavaScript must be enabled to view this email address)http://www.fondbtvrtkovic.hr/

KRITERIJI ZA DODJELU NAGRADE UČENIKU/UČENICI
Nagrada se dodjeljuje jednom UČENIKU/UČENICI u svakoj srednjoj školi u Bjelovaru

_________________________________________________________________________________
UČENIK/CA:
1. Uspjeh u realizaciji kurikuluma, odnosno nastavnog plana i programa – visoka srednja ocjena – kontinuitet u postignutim rezultatima.
2. Samostalnost, samoinicijativnosti i kreativnost u nastavi, angažiranje i aktivno sudjelovanje u realizaciji nastavnih sadržaja.
3. Odgovornost i redovno pohađanje nastave.
4. Aktivno sudjelovanje u izvannastavnim aktivnostima: sudjelovanje u sportskim natjecanjima, natjecanjima u znanju, struci, sudjelovanje u projektima
5. Inicijativa i sudjelovanje u aktivnostima estetskog uređenja škole i učionice, priredbama, humanitarnim akcijama i drugim školskim i izvanškolskim aktivnostima.
6. Odnos prema društvenoj sredini - poštovanje pozitivnih oblika ponašanja i moralnih normi, pomaganje drugima i suradnja u razredu.

Potrebno je dostaviti:
- Obrazloženje (najviše kartica teksta, 1800 znakova)
- Ime i prezime, kontakt (telefon i e-mail razrednika i učenika ili roditelja).

Dokumentacija se dostavlja na e-mail: .(JavaScript must be enabled to view this email address)

Predsjednik Fonda „Boža Tvrtković“:

Dario Malogorski, prof.


2020. godina

KRITERIJI ZA DODJELU NAGRADA - RAZREDI

Kriteriji za nagrade najboljim razrednim odjelima svake srednje škole u Bjelovaru

Fond „Boža Tvrtković“
Poljana dr. Franje Tuđmana 9, 43 000 Bjelovar
.(JavaScript must be enabled to view this email address)http://www.fondbtvrtkovic.hr/


KRITERIJI ZA DODJELU NAGRADE RAZREDNIM ODJELIMA
Nagrada se dodjeljuje jednom razrednom odjelu u svakoj srednjoj školi u Bjelovaru

_________________________________________________________________________________

1. Uspjeh u realizaciji kurikuluma, odnosno nastavnog plana i programa – visoka srednja ocjena razreda – kontinuitet u postignutim rezultatima.
2. Inicijativnost i kreativnost u realizaciji nastavnih sadržaja, aktivno sudjelovanje u nastavnom procesu.
3. Odgovornost i redovno pohađanje nastave.
4. Aktivno sudjelovanje u izvannastavnim aktivnostima: sudjelovanje učenika u sportskim natjecanjima, natjecanjima u znanju, struci, sudjelovanje u projektima
5. Inicijativa i organizacija akcija razreda na estetskom uređenju škole i učionice, priredbama, humanitarnim akcijama…
6. Odnos prema društvenoj sredini - poštovanje pozitivnih oblika ponašanja i moralnih normi.
Potrebno je dostaviti:
- Obrazloženje (najviše kartica teksta, 1800 znakova)
- Ime i prezime, kontakt (telefon i e-mail razrednika i predstavnika razrednog odjela).

Dokumentacija se dostavlja na e-mail: .(JavaScript must be enabled to view this email address)

Predsjednik Fonda „Boža Tvrtković“:

Dario Malogorski, prof.

2020. godina
Izrazi koji se koriste za osobe u muškom rodu su neutralni i odnose se i na ženske i na muške osobe.


KRITERIJI ZA DODJELU NAGRADA -  DUGOGODIŠNJI RAD (NASTAVNICI/STRUČNI SURADNICI)

Kriteriji na nagradu nastavnicima ili stručnim suradnicima za dugogodišnji rad

Fond „Boža Tvrtković“ – nastavnici/stručni suradnici/dugogodišnji
Poljana dr. Franje Tuđmana 9, 43 000 Bjelovar
.(JavaScript must be enabled to view this email address)http://www.fondbtvrtkovic.hr/


KRITERIJI ZA DODJELU NAGRADE NASTAVNICIMA/STRUČNIM SURADNICIMA ZA DUGOGODIŠNJI RAD
Nagrada se dodjeljuje nastavnicima/odgojno-obrazovnim radnicima koji imaju najmanje 20 godina radnog staža u odgojno-obrazovnom sustavu i koju su bili barem jednom kandidirani za nagradu Fonda Boža Tvrtković.
Godišnje se najviše može dodijeliti 3 nagrade.
_________________________________________________________________________________
1. Stručno i kvalitetno održavanje nastave - stvaralački pristup u realizaciji nastavnog programa, osmišljavanje različitih tehnika, metoda i strategija poučavanja, priprema učenika za natjecanja, smotre inovativnosti kreativnost.
2. Odgojni rad s učenicima - korektan odnos, suradnja, zajednička realizacija odgojno-obrazovnih sadržaja, poticanje aktivnog uključivanja učenika u proces učenja, kritičkog mišljenja, rješavanje problema i druge kompetencije.
3. Pripremanje učenika za natjecanja, smotre te ostvareni rezultati.
4. Inicijativa i rad na osuvremenjivanju odgojno-obrazovnog rada (npr. iniciranje osnivanja i uređivanje specijaliziranih učionica, kabineta, zbirki, estetsko uređenje školskih i izvanškolskih prostora, korištenje digitalnih sadržaja i sl.
5. Konstruktivna suradnja s kolegama i sustručnjacima – dobra suradnja u kolektivu, angažiranje u radu stručnih vijeća, strukovnih udruga, povjerenstvima na razini grada, države.
6. Angažiranje i rad na izvannastavnim aktivnostima – sudjelovanje u kulturnoj i javnoj djelatnosti škole, priprema učenika za natjecanja, smotre, rad na pripremi školskog lista ili ljetopisa, vođenje ili uređivanje mrežne stranice škole, vođenje učeničke zadruge, volonterskog kluba, vođenje i sudjelovanje u humanitarnim akcijama, preventivnim programima i aktivnosti i sl.).
7. Angažiranje i djelovanje u društvenoj sredini na pitanjima odgoja, obrazovanja i struke.
8. Stručni i znanstveni rad – sudjelovanje u znanstvenim projektima ili programima, objavljivanje stručnih i/ili znanstvenih članaka i publikacija, održavanje predavanja ili radionica na razini škole, županije i šire, recenzije udžbenika.
9. Suradnja s roditeljima na realizaciji zajedničkih odgojno- obrazovnih pitanja doma i škole.
10. Najmanje 20 godina rada u sustavu školstva
11. Kandidat je trebao barem jednom biti kandidiran za nagradu Fonda

Potrebno je dostaviti:
- Ispunjen obrazac prijedloga (ispunjen elektronski) potpisan od strane predlagatelja
- Kraći životopis
Dokumentacija se dostavlja na e-mail: .(JavaScript must be enabled to view this email address)

OBRAZAC ZA PRIJAVU ZA NAGRADU ZA DUGOGODIŠNJI RAD
https://bit.ly/36pavVC


Predsjednik „Fonda Boža Tvrtković“:
Dario Malogorski

2020. godina
Izrazi koji se koriste za osobe u muškom rodu su neutralni i odnose se i na ženske i na muške osobe.