KRITERIJI ZA DODJELU NAGRADA - PROFESORI

Kriteriji za dodjelu nagrada za profesore su sljedeći:

1. Stručno, kvalitetno i redovno održavanje nastave - stvaralački pristup u realizaciji nastavnog programa
2. Uvođenje inovacija i principa suvremene nastave u realizaciju programa
3. Primjeran odgojni rad s učenicima - korektan odnos, suradnja, zajednička realizacija odgojno-obrazovnih sadržaja
4. Inicijativa i rad na osuvremenjivanju nastave - utemeljivanje i uređivanje specijaliziranih učionica, kabineta, zbirki, estetsko uređenje školskih i izvanškolskih prostora
5. Konstruktivna suradnja s kolegama, sustručnjacima - angažiranje u radu Nastavničkog vijeća, Programskog vijeća, stručnih aktiva
6. Angažiranje i rad na izvannastavnim aktivnostima - priprema učenika za natjecanja, smotre, priprema prigodnih programa, školskog lista..
7. Angažiranje i djelovanje u društvenoj sredini na pitanjima odgoja, obrazovanja i struke
8. Stručni i znanstveni rad - realizacija znanstvenih projekata, objavljivanje stručnih članaka i publikacija, te znanstvenih radova
9. Pedagoški rad s razrednom zajednicom - realizacija plana rada i pokretanja inicijativa u školi i društvenoj sredini - humanitarne akcija i slično
10. Suradnja s roditeljima na realizaciji zajedničkih odgojno- obrazovnih pitanja doma i škole
11. Angažiranje u radu prosvjetnih institucija - Prosvjetno - pedagoške službe, recenzije udžbenika, sudjelovanje u radu povjerenstava