KRITERIJI ZA DODJELU GODIŠNJE NAGRADE -  NASTAVNICI/STRUČNI SURADNICI

Kriteriji za godišnju nagradu najuspješnijim nastavnicima/stručnim suradnicima

KRITERIJI ZA DODJELU GODIŠNJE NAGRADE NASTAVNICIMA/STRUČNIM SURADNICIMA
Nagrada se dodjeljuje za rad u školskoj godini u kojoj se dodjeljuje nagrada.
Za sve navedeno potrebno je podnijeti dokaze u (izjave, potvrde i sl.)
Najviše se mogu dodijeliti 3 nagrade.
Predložena osoba može biti ona koja nije primila nagradu Fona zadnjih 5 godina

_________________________________________________________________________________
1. Stručno i kvalitetno održavanje nastave - stvaralački pristup u realizaciji nastavnog programa, osmišljavanje različitih tehnika, metoda i strategija poučavanja, priprema učenika za natjecanja, smotre inovativnosti kreativnost.
2. Odgojni rad s učenicima - korektan odnos, suradnja, zajednička realizacija odgojno-obrazovnih sadržaja, poticanje aktivnog uključivanja učenika u proces učenja, kritičkog mišljenja, rješavanje problema i druge kompetencije.
3. Pripremanje učenika za natjecanja, smotre te ostvareni rezultati.
4. Inicijativa i rad na osuvremenjivanju odgojno-obrazovnog rada (npr. iniciranje osnivanja i uređivanje specijaliziranih učionica, kabineta, zbirki, estetsko uređenje školskih i izvanškolskih prostora, korištenje digitalnih sadržaja i sl.
5. Konstruktivna suradnja s kolegama i sustručnjacima – dobra suradnja u kolektivu, angažiranje u radu stručnih vijeća, strukovnih udruga, povjerenstvima na razini grada, države.
6. Angažiranje i rad na izvannastavnim aktivnostima – sudjelovanje u kulturnoj i javnoj djelatnosti škole, priprema učenika za natjecanja, smotre, rad na pripremi školskog lista ili ljetopisa, vođenje ili uređivanje mrežne stranice škole, vođenje učeničke zadruge, volonterskog kluba, vođenje i sudjelovanje u humanitarnim akcijama, preventivnim programima i aktivnosti i sl.).
7. Angažiranje i djelovanje u društvenoj sredini na pitanjima odgoja, obrazovanja i struke.
8. Stručni i znanstveni rad – sudjelovanje u znanstvenim projektima ili programima, objavljivanje stručnih i/ili znanstvenih članaka i publikacija, održavanje predavanja ili radionica na razini škole, županije i šire, recenzije udžbenika.
9. Suradnja s roditeljima na realizaciji zajedničkih odgojno- obrazovnih pitanja doma i škole.
_____________________________________________________________________

Potrebno je dostaviti:
- Ispunjen obrazac prijedloga (ispunjen elektronski) potpisan od strane predlagatelja
- Kraći životopis
- Dokaznice za ostvarenost kriterija
Dokumentacija se dostavlja na e-mail: .(JavaScript must be enabled to view this email address)


OBRAZAC PRIJAVE ZA GODIŠNJU NAGRADU NASTAVNICIMA/STRUČNIM SURADNICIMA
https://bit.ly/3cUPPar


Predsjednik „Fonda Boža Tvrtković“:
Dario Malogorski, prof.

2020. godina
Izrazi koji se koriste za osobe u muškom rodu su neutralni i odnose se i na ženske i na muške osobe.