DOBITNICI NAGRADA 2013.

NAGRAĐENI ŠKOLSKE GODINE 2012. / 2013.

RAZREDI:

3.F OBRTNIČKA ŠKOLA
3.C TEHNIČKA ŠKOLA
3.A MEDICINSKA ŠKOLA
4.A KOMERCIJALNA I TRGOVAČKA ŠKOLA
4.D EKONOMSKA I BIROTEHNIČKA ŠKOLA
4.A TURISTIČKO – UGOSTITELJSKA I PREHRAMBENA ŠKOLA
3.C GIMNAZIJA
3. razred GLAZBENA ŠKOLA VATROSLAVA LISINSKOG


UČENICI:
VANDA DABAC, GLAZBENA ŠKOLA VATROSLAVA LISINSKOG
OGNJEN MILOVANOVIĆ, MEDICINSKA ŠKOLA
MIHAEL MANDIĆ, EKONOMSKA I BIROTEHNIČKA ŠKOLA
MARKO BRATKOVIĆ, TEHNIČKA ŠKOLA
JOSIP LUKINOVIĆ, OBRTNIČKA ŠKOLA
DOMAGOJ BUDIMIR, TURISTIČKO – UGOSTITELJSKA I PREHRAMBENA ŠKOLA
TENA LUSAVEC, GIMNAZIJA
SLAVEN PURKOVIĆ, KOMERCIJALNA I TRGOVAČKA ŠKOLA


NAGRADA ZA HUMANO DJELO
IVAN NOVAKOVIĆ, OBRTNIČKA ŠKOLA
IVAN MEGLOBA, OBRTNIČKA ŠKOLA
LEON LERENC, OBRTNIČKA ŠKOLA
1.A MEDICINSKA ŠKOLA
VIJEĆE UČENIKA KOMERCIJALNA I TRGOVAČKA ŠKOLA


PROFESORI:

GODIŠNJE NAGRADE ZA IZNIMNA POSTIGNUĆA U ODGOJU I OBRAZOVANJU I STRUCI
NIKOLINA MARINIĆ, KOMERCIJALNA I TRGOVAČKA ŠKOLA
BLAŽENKA URH, EKONOMSKA I BIROTEHNIČKA ŠKOLA
DALIBOR IVANIŠEVIĆ, TURISTIČKO – UGOSTITELJSKA I PREHRAMBENA ŠKOLA
SNJEŽANA PAŠALIĆ, MEDICINSKA ŠKOLA


NAGRADE ZA USPJEŠAN DUGOGODIŠNJI PEDAGOŠKI RAD
ZDENKA VENUS - MIKLIĆ, GIMNAZIJA
BRANKA ŠIMIĆ, MEDICINSKA ŠKOLA
MELITA KRAUS, TURISTIČKO – UGOSTITELJSKA I PREHRAMBENA ŠKOLA


NAGRADA ZA RANI ODGOJ I OBRAZOVANJE „VESNA GRĐAN“
BOŽENA VARGA, DJEČJI VRTIĆ F. MRAVENCA DARUVAR
SVJETLANA KUSERBANJ, DJEČJI VRTIĆ CICIBAN BJELOVAR
SONJA MALETIĆ, LOGOPED / DEFEKTOLOG