DOBITNICI NAGRADA 2008.

GODIŠNJU NAGRADU dobili su:

prof. EMINA GRMIĆ - Tehnička škola
prof. BRANKA ŠIMIĆ - Medicinska škola


PRIZNANJE ZA DUGOGODIŠNJI RAD U ODGOJU I OBRAZOVANJU
prof. MARINKO LAKIĆ - Obrtnička škola
prof. MILADA ĆASIĆ - Ugostiteljska i prehrambena škola
prof. DUBRAVKA VESELI - Gimnazija

NAGRAĐENI RAZREDI:

4.C TEHNIČKA ŠKOLA - razrednik prof. Robert Herček
4.A TRGOVAČKA ŠKOLA - razrednica prof. Gordana Petak
4.E GIMNAZIJA - razrednica prof.l Vesna Bajić
4.A UGOSTITELJSKA I PREHRAMBENA ŠKOLA - razrednica prof. Snježana Mati
3.D OBRTNIČKA ŠKOLA - razrednica prof. Sanja Balenov
4.D MEDICINSKA ŠKOLA - razrednica prof. Dubravka Grganić
3.B EKONOMSKA I BIROTEHNIČKA ŠKOLA - razrednik prof. Ljuban Perenčević

NAGRAĐENI UČENICI:

MISLAV ČOVRAN 3.d - TEHNIČKA ŠKOLA
SANELA KOZULIĆ 4.a - TRGOVAČKA ŠKOLA
EMA MIKOR 3.b - EKONOMSKA I BIROTEHNIČKA ŠKOLA
FILIP CESAR 4.e - GIMNAZIJA
JOSIP TOMIĆ 4.d - MEDICINSKA Š KOLA
TOMISLAV POREDSKI 3.d -OBRTNIČKA ŠKOLA
IVAN RIBARIĆ 4.a - UGOSTITELJSKA I PREHRAMBENA ŠKOLA
KRISTINA DOMOVIĆ GLAZBENA ŠKOLA VATROSLAVA LISINSKOG

NAGRADA ZA HUMANO DJELO U ODGOJU I OBRAZOVANJU
VIJEĆE UČENIKA UGOSTITELJSKE I PREHRAMBENE ŠKOLE
2.B RAZRED GIMNAZIJE
4.D RAZRED MEDICINSKE ŠKOLE