DOBITNICI NAGRADA 2006.

GODIŠNJU NAGRADU dobili su:

prof. MIROSLAV BRLETIĆ - Gimnazija
prof. IVANA CIKOJA - Tehnička škola
prof. ANĐELKA ŠOŠKI - Obrtnička škola

PRIZNANJE ZA DUGOGODIŠNJI RAD U ODGOJU I OBRAZOVANJU
prof. TATJANA ZLATARIĆ - Ekonomska i birotehnička škola
prof. BRANKA BALENOVIĆ - Gimnazija
prof. STJEPAN KLIMPAK - Obrtnička škola

Nagrađeni učenici:

Petrana Beljan 4.a - Gimnazija
Matej Pavić 2.c - Tehnička škola
Igor Krejči 3.b - Obrtnička škola
Nikola Vidaković 4.b - Ugostiteljska i prehrambena škola
Marina Marković 4.a - Trgovačka škola
Jasmina Maltarić 4.a - Medicinska škola
Željko Valuh 4.c - Ekonomska i birotehnička škola
Tomislav Vrabac - Glazbena škola Vatroslava Lisinskog

Nagrađeni razredi:

4.a - Gimnazija - razrednica prof. Sanja Radočaj
4.c - Tehnička škola - razrednica Radojka Bajić
4.b - Ugostiteljska i prehrambena škola - razrednica Sonja Belamarić
3.c - Trgovačka škola - razrednica prof. Jadranka Rosić
3.a - Medicinska škola - razrednica prof. Anđelka Koščak
3.d - Ekonomska i birotehnička škola - razrednica prof. Katica Kovrlija

Nagrada za humano djelo:

Vijeće učenika Ugostiteljska i prehrambene škole i 4.a razred Gimnazije