DOBITNICI NAGRADA 2005.

GODIŠNJU NAGRADU dobile su:

prof. IVANKA GOLNER - Gimnazija
prof. NATAŠA VIBIRAL - Ekonomska i birotehnička škola
prof. ĐURĐA VALINČIĆ - Obrtnička škola

Nagrađeni učenici:
Ana Iličić 3.b - Gimnazija
Dalibor Purković 4.b - Tehnička škola
Matej Bošnjak 3.b - Obrtnička škola
Davor Škudar 4.a - Ugostiteljska i prehrambena škola
Violeta Lukač 3.a - Trgovačka škola
Draženka Mesec 4.c - Medicinska škola
Josip Marušić 4.c - Ekonomska i birotehnička škola

Nagrađeni razredi:
4.c - Gimnazija - razrednica prof. Tereza Grgičin
2.c - Tehnička škola- razrednica prof. Nasta Kos
1.d - Obrtnička škola - razrednica prof. Đurđa Valinčić
4.a - Ugostiteljska i prehrambena škola - razrednik prof. Mladen Jasek
3.a - Trgovačka škola- razrednica prof. Dunja Stojiljković
4.a - Medicinska škola- razrednica prof. Zlata Čorba
4.c - Ekonomska i birotehnička škola - razrednica prof. Milica Šepak