DOBITNICI NAGRADA 2004.

GODIŠNJU NAGRADU dobili su:

prof. MILORAD TOMIĆ - Gimnazija
prof. ROBERT HERČEKI - Tehnička škola

PRIZNANJE ZA DUGOGODIŠNJI RAD U ODGOJU I OBRAZOVANJU
prof. ANKA STRAČEVIĆ – LUKŠIĆ - Gimnazija

Nagrađeni učenici:
Branko Đurđević 4.d - Gimnazija
Mirko Jurčević 4.b - Tehnička škola
Ivica Bačić 3.b - Obrtnička škola
Milenko Savić 3.c - Ugostiteljska i prehrambena škola
Lucijan Gustović 3.a - Trgovačka škola
Manuela Gotal 4.c - Medicinska škola
Slaven Hudina 4.d - Ekonomska i birotehnička škola
Božidar Križan - Glazbena škola Vatroslava Lisinskog

Nagrađeni razredi:
4.a - Gimnazija - razrednica prof. Ankica Fusić
3.b - Tehnička škola - razrednik prof. Branko Šola
3.d - Obrtnička škola - razrednica prof. Sanja Fabijančić
3.a - Ugostiteljska i prehrambena škola- razrednik prof. Mladen Jasek
3.a - Trgovačka škola - razrednica prof. Đurđica Wozdecky
4.a - Medicinska škola - razrednica prof. Biljana Balenović
4.d - Ekonomska i birotehnička škola - razrednica prof. Blaženka Urh

Nagrada za humano djelo:

Vijeće učenika Ugostiteljske i prehrambene škole