DOBITNICI NAGRADA 2003.

GODIŠNJU NAGRADU dobile su:

prof. ANKA DOŠEN - Medicinska škola
prof. MARIJA HORVATIĆ – KAPELAC - Ekonomska i birotehnička škola

PRIZNANJE ZA DUGOGODIŠNJI RAD U ODGOJU I OBRAZOVANJU
prof. MLADEN MARETIĆ - Gimnazija
prof. JOSIP SERETIN - Medicinska škola
prof. DARINKA BOJČIĆ - Trgovačka škola

Nagrađeni učenici:

Željka Caparin 4.a - Gimnazija
Danijel Sremec 4.b - Tehnička škola
Davor Radujković 2.d - Obrtnička škola
Tereza Žarković 3.g - Ugostiteljska i prehrambena škola
Ivica Hudec 3.a - Trgovačka škola
Dijana Osman 4.b - Medicinska škola
Robert Grgec 4.a - Ekonomska i birotehnička škola
Viktor Brezak - Glazbena škola Vatroslava Lisinskog

Nagrađeni razredi:
4.b - Gimnazija - razrednica prof. Ksenija Matuš
1.c - Tehnička škola - razrednica Radojka Bajić
2.e - Obrtnička škola - razrednica prof. Đurđa Valinčić
3.d - Ugostiteljska i prehrambena škola - razrednik prof. Mijo Pavuk
3.a - Trgovačka škola - razrednica prof. Gordana Petak
4.b - Medicinska škola - razrednica prof. Branka Šimić
3.d - Ekonomska i birotehnička škola - razrednica prof. Blaženka Urh

Nagrada za humano djelo:
Tamara Omerčić - Ekonomska i birotehnička škola i 3.d Ugostiteljske i prehrambene škole