DOBITNICI NAGRADA 2000.

GODIŠNJU NAGRADU dobili su:

prof. MARINA ŠRAMEK - Tehnička škola
prof. BRANKA BALENOVIĆ - Gimnazija
prof. MIRA MILOŠEVIĆ – GLÜCK - Medicinska škola
prof. LEPOSAVA MESAR - Tehnička škola
prof. MIHAELA ŠIGIR DUBRAVAC - Obrtnička škola

PRIZNANJE ZA DUGOGODIŠNJI RAD U ODGOJU I OBRAZOVANJU
prof. ŽELJKO SUPANČIĆ - Medicinska škola
prof. PERO PUC - Obrtnička škola
prof. KATA MANJKAS - Obrtnička škola
prof. MILKA BUČAN – ŠEBEK - Tehnička škola
prof. MARIJA POPOVIĆ - Gimnazija

Nagrađeni učenici:
Mirna Marinić 4.b - Gimnazija
Damir Nikolić 4.c - Tehnička škola
Ivan Belobrk 3.a - Obrtničke škola
Dubravko Grdinić 2.f- Ugostiteljska i prehrambena škola
Sanela Baršić 3.b - Trgovačka škola
Duška Borjenac 4.d - Medicinska škola
Mirela Janković 4.b - Ekonomska i birotehnička škola
Željka Caparin - Glazbena škola Vatroslav Lisinski

Nagrađeni razredi:
3.d - Gimnazija - razrednica prof. Zora Glavač
3.c - Tehnička škola - razrednica prof. Marina Šramek
2.e - Obrtnička škola - razrednica Sanja Fabijančić
3.b - Trgovačka škola - razrednica prof. Đurđica Wozdecky
3.c - Medicinska škola - razrednica prof. Mira Prpić
4.d - Ekonomska i birotehnička škola - razrednica prof. Milica Šepak

Nagrada za humano djelo:
4.b - Gimnazija