DOBITNICI NAGRADA 1996.

GODIŠNJU NAGRADU dobili su:

prof. JOSIP MIKLIĆ - Gimnazija
prof. DRAGICA ABDUZAIMOVIĆ - Medicinska škola
prof. ĐURĐICA MIČKI - Ugostiteljska i prehrambena škola

NAGRADU ZA ŽIVOTNO DJELO dobio je:
prof. SLAVKO PETAK - Obrtnička škola

Nagrađeni učenici:
Mario Šavorić 4.a i Martina Medač 2.c - Gimnazija
Branimir Perko 4.c - Tehnička škola
Želimir Zagorac 3.c - Obrtnička škola
Renata Debelić 3.b - Ugostiteljska i prehrambena škola
Irena Božić 3.c - Trgovačka škola
Marija Šeliš - 4.d - Medicinska škola
Andrejana Šafran 4.c - Ekonomska i birotehnička škola

Nagrađeni razredi:
2.c - Gimnazija - razrednica prof. Danica Margetić
3.b - Tehnička škola - razrednica prof. Mihaela Šigir-Dubravac
1.e - Obrtnička škola - razrednik prof. Petar Puc
3.e - Ugostiteljska i prehrambena škola - razrednica prof. Željka Lalić
4.c - Medicinska škola - razrednica prof. Dragica Abduzaimović
2.b - Ekonomska i birotehnička škola - razrednik prof. Zvonko Zbožinek

Nagradu za humano djelo dobili su razredi 4.a Tehničke škole i 4.d Medicinske škole