DOBITNICI NAGRADA 1995.

GODIŠNJU NAGRADU dobili su:

prof. IVANKA KAREŠ - Medicinska škola
prof. ZORA GLAVAČ - Gimnazija

NAGRADU ZA ŽIVOTNO DJELO dobili su:

prof. VIŠNJA TEKAIĆ - Gimnazija
prof. ANA LANDSMAN - Trgovačka škola
prof. MILOŠ DOKMANOVIĆ - Gimnazija

Nagrađeni učenici su:
Venuška Horak 2.a - Gimnazija
Siniša Pretković 4.b - Tehnička škola
Ivica Vugrinović 3.e - Obrtnička škola
Tihomir Mihoković 3.c - Ugostiteljska i prehrambena škola
Miroslav Kirin 3.b - Trgovačka škola
Marina Vitelić 4.a - Medicinska škola
Barbara Orehovac 2.b - Ekonomska i birotehnička škola

Nagrađeni razredi:
3.d - Gimnazija - razrednica prof. Jelena Pondelak
4.b - Tehnička škola - razrednica prof. Vida Kavur
2.e - Obrtnička škola - razrednik prof. Ivan Došen
3.b - Ugostiteljska i prehrambena škola - razrednica prof. Milada Časić
4.b - Medicinska škola - razrednica prof. Branka Šimić
4.b - Ekonomska i birotehnička škola - razrednica prof. Ruža Sučić