DOBITNICI NAGRADA 1994.

GODIŠNJU NAGRADU dobili su:

prof. VESNA MESAR - Gimnazija
prof. RUŽICA MARTIĆ - Medicinska škola
prof. LJILJANA KOROŠ - Ekonomska i birotehnička škola

NAGRADU ZA ŽIVOTNO DJELO:

prof. JELENA PONDELAK - Gimnazija
prof. EMILIJA KUNJEŠIĆ - Tehnička škola

Nagrađeni učenici:
Renata Prka 3.d - Gimnazija
Siniša i Nenad Mrzlečki 4.a - Tehnička škola
Darko Roher 3.b - Obrtnička škola
Valerija Hrupek 4.a - Ugostiteljska i prehrambena škola
Marija Talan 4.c - Trgovačka škola
Ana Bucić 3.c - Medicinska škola
Dijana Šaban 4.b - Ekonomska i birotehnička škola

Nagrađeni razredi:
4.b - Gimnazija - razrednik prof. Josip Matota
4.b - Tehnička škola - razrednica prof. Leposava Mesar
2.a - Obrtnička škola - razrednik prof. Ivo Majić
4.a - Ugostiteljska i prehrambena škola - razrednica prof. Đurđica Mički
2.b - Trgovačka škola - razrednica prof. Vera Gregurek
4.b - Medicinska škola - razrednica prof. Nena Presečan
3.b - Ekonomska i birotehničke škola - razrednica prof. Ruža Sučić