DOBITNICI NAGRADA 1993.

GODIŠNJU NAGRADU dobili su:

prof. MARICA KURTAK - Gimnazija
prof. ANKICA GALKOVSKI - Medicinska škola
prof. VOJISLAV KRANŽELIĆ - Ekonomska i birotehnička škola

NAGRADA ZA ŽIVOTNO DJELO

prof. ŽELJKO SELEŠ - Tehnička škola

Nagrađeni učenici su:
Krešimir Đuračić 4.e - Gimnazija
Josip Pogledić 4.b - Tehnička škola
Damir Čukman 4.c - Obrtnička škola
Mario Došlinec 4.c - Ugostiteljska i prehrambena škola
Dubravka Lovreković 4.c - Trgovačka škola
Sandra Čurčić 3.b - Medicinska škola
Ana Borovac 4.d - Ekonomska i birotehnička škola

Nagrađeni razredi:
4.a - Gimnazija - razrednica prof. Anka Lukšić
3.b - Tehnička škola - razrednica prof. Leposava Mesar
3.a - Ugostiteljska i prehrambena škola - razrednica prof. Đurđica Mički
2.a - Trgovačka škola - razrednica prof. Ana Landsman
3.b - Medicinska škola - razrednica prof. Nena Presečan
4.d - Ekonomska i birotehnička škola - razrednica prof. Ljiljana Koroš