DOBITNICI NAGRADA 1992.

NAGRADU ZA ŽIVOTNO DJELO dobili su:

prof. VJEKOSLAV LANDSMAN - Gimnazija
prof. PAVLE TVRTKOVIĆ - Ekonomska i birotehnička škola

Nagrađeni učenici:
Goran Kružić 4.b - Tehnička škola
Damir Kanjuh 4.c - Obrtnička škola
Ivanka Sučić 4.a - Ugostiteljska i prehrambena škola
Jelena Jurić 4.a - Trgovačka škola
Kristina Antić 4.b - Medicinska škola
Dejana Raketić 4.a - Ekonomska i birotehnička škola

Nagrađeni razredi:
4.a - Ugostiteljska i prehrambena škola - razrednik prof. Mladen Jasek
1.a - Trgovačka škola - razrednica prof. Ana Landsman
4.b - Medicinska škola - razrednica prof. Ružica Martić
3.d - Ekonomska i birotehnička škola - razrednica prof. Ljiljana Koroš